Общи условия за ползване

Добре дошли в BMM.bike!

Mоля прочетете внимателно настоящите условия преди да използвате нашите сайтове (www.BMM.bikehora.BMM.bikefond.BMM.bike и др., наричани за краткост “BMM.bike“).

Тези Общи условия за ползване представляват документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от „Omamori“ ЕООД на потребителите на BMM.bike. Чрез достъпа до/зареждането на BMM.bike потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия, описани тук, моля не използвайте сайтовете на BMM.bike.

За да се избегнат всякакви съмнения относно тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия за ползване, трябва да се има предвид че:

– “Сайт/уебсайт” се състои от страници с информация. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и други. “Сайт/уебсайт” е място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS;

– “Услуги” и “Информационни ресурси” по смисъла на настоящите условия са:

 • достъп до предоставяните през браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на BMM.bike; 
 • предоставяне на възможност за споделяне на лично мнение за всяка статия;
 • абониране за седмичен/месечен бюлетин, който се получава на посочена от ползващия услугата електронна поща;
 • игри и томболи, организирани или съорганизирани от BMM.bike и/или „Omamori“ ЕООД;

Горепосочените услуги не са изчерпателно изброени и „Omamori“ ЕООД запазва правото си да предлага допълнителни такива.

– “Потребител” e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от „Omamori“ ЕООД чрез сайтовете на BMM.bike.

I. Собственост на BMM.bike

BMM.bike и всички сайтове, които представлява това название, са изключителна собственост на „Omamori“ ЕООД. „Omamori“ ЕООД предоставя информационни услуги на своите потребители посредством администираните от него сайтове.

II. Кой може да използва BMM.bike?

BMM.bike е достъпен за всеки един потребител, без ограничение във възрастта, пола, етноса и др. Съдържанието на сайта е достъпно за всички и навсякъде.

III. Какво се публикува на BMM.bike?

На страниците на BMM.bike се публикуват авторски и неавторски материали, в това число: статии, интервюта, фотосесии, видеа, коментари и други.

„Omamori“ ЕООД си запазва правото да подбира всичко, което се публикува на BMM.bike, както и да променя съдържанието му по всяко време и без специално уведомяване на потребителите.

Всичко, което е публикувано на BMM.bike, е съобразено със законовите изисквания в Република България.

IV. Авторско право

Всички права са запазени. Всички материали на страниците на BMM.bike са обект на авторско право и са изключителна собственост на „Omamori“ ЕООД. Като такива се ползват с пълната защита на Закона за авторското право и сродните права и всички международни актове, по които е страна Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз. Всички авторски права върху съдържанието на BMM.bike възникват на оригинерно основание за „Omamori“ ЕООД.

В определени случаи авторските права върху част от информацията, фотографските материали, аудио-визуалните произведения и художествените произведения принадлежат на трети лица, които са се съгласили техните произведения да бъдат поместени и/или използвани от BMM.bike.

В дух на коректност и толерантност позволяваме на всеки, който иска да използва наша информация или публикации, да направи това свободно, при едно-единствено изрично условие – да цитира източника като BMM (Bulgarian Motorcycle Media). Очакваме интернет медиите, блоговете и всички уеб издания да спазват наложилия се в международен мащаб стандарт за коректност при цитиране на информация в сайтове – да поставят хипервръзка (link) към BMM.bike, когато използват наши материали, части от публикации или каквото и да било съдържание.

Забранено е използването на материали, снимки, видеоклипове или информация от сайтовете на BMM.bike във всяка форма на търговско използване и за търговски цели, както и препредаването на трети лица, без знанието и изричното писмено съгласие на „Omamori“ ЕООД.

Незаконно е премахването и/или заличаването на воден знак от снимки, както и всякакво друго нарушаване на авторското право. Забранено е използването на името на „Omamori“ ЕООД и/или сайтовете на BMM.bike, пращането на e-mail-и и/или писма и представянето за част от екипа от неоторизирани лица.

Нерегламентираната употреба на материали от BMM.bike представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

V. Услуги, изискващи регистрация 
     V.I. Абонамент “Доза мотохолизъм”

За използването на абонамент „Доза мотохолизъм“ е необходима регистрация от потребителите. Регистрацията се състои в предоставянето на валиден адрес на електронната си поща (e-mail адрес) и име. След това потребителят избира колко често желае да получава нашия бюлетин – веднъж седмично или веднъж месечно. За да завърши регистрацията, потребителят приема настоящите Общи условия за ползване и натиска бутон “Абонирай ме”

С попълването на регистрационната форма и натискането на бутона „Абонирай ме”, потребителят декларира, че позволява неговите/нейните данни (e-mail и име) да бъдат обработвани от „Omamori“ ЕООД единствено за целите на услугата.

С попълването на регистрационната форма потребителят се задължава да предостави вярна и точна информация за личните си данни. Предоставянето на чужди лични данни за абониране ще се счита за умишлен опит за увреждане интересите на „Omamori“ ЕООД.

Регистрацията може да бъде прекратена по всяко време.

     V.II. Възможност за публикуване на коментари

„Omamori“ ЕООД и сайтовете на BMM.bike предоставят възможност за коментари на всички потребители. Коментирането става по един от два начина:

 1. чрез попълване на име и e-mail адрес;
 2. чрез вход в социална мрежа (Facebook, Google+ и др.).

Всеки потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BMM.bike носи пълна отговорност за съдържанието и разпространението на мнение и/или коментар. В изразените от потребителя мнения и/или коментари под публикации/статии в BMM.bike потребителят няма право да използва: нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на други потребители, представители на медията и/или на конкретни публични личности. Забранява се също така публикиването на спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права на BMM.bike и/или трети страни.

BMM.bike има право да изтрива мнения и/или коментари под публикации/статии в сайтовете си без предупреждение, когато те съдърат:

 • спам или търговски съобщения;
 • мнения, които не са по темата на материала, който коментират;
 • нецензурни или вулгарни думи и изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон;
 • текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите;
 • призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация;
 • обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници в/от коментарите в сайта;
 • линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайтовете или съдържанието на който и да е сайт на „Omamori“ ЕООД;
 • национална, политическа, етническа, религиозна, верска, расова, полова, сексуална или друга дискриминация или обида или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
 • порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;
 • лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
 • съдържание изцяло на чужд език, изцяло на латиница, изцяло написано с главни букви;

Също така мнения и/или коментари под публикации/статии, които:

 • увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;
 • унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
 • застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
 • разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 • нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство,

и/или друго, по преценка на BMM.bike.

Прилагането и тълкуването на точките, описани в V.II., се извършва изцяло по преценката на BMM.bike, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

VI. Събития

В сайтовете на BMM.bike се публикуват събития, както и информация за тях, придружени от съответните визуални произведения (снимки, видеа и др.). BMM.bike не е организатор на нито едно от обявените събития, освен ако противното не е изрично упоменато.

BMM.bike публикува събитията на трети лица само и единствено с информационна цел и не притежава права, нито има претенции към тях и свързаните с тях визуални произведения.

BMM.bike си запазва правото да коригира публикуваната информация за събития на трети лица. Тези корекции включват поправяне на правописни, пунктуационни, граматически грешки, наличието на които би уронило авторитета на BMM.bike. Освен това BMM.bike си запазва правото да променя информацията с цел внасяне на яснота.

VII. Игри 

„Omamori“ ЕООД (и BMM.bike) си запазва правото да организира игри с/без различни награди, предоставени от „Omamori“ ЕООД или от трети страни.

При провеждането на игрите „Omamori“ ЕООД обявява условията (на игрите) на сайтовете от групата на BMM.bike. Тези условия се считат за неделима част от Общите условия за ползване и могат да бъдат променяни по всяко време.

VIII. Ограничаване на отговорността

„Omamori“ ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайтовете си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Omamori“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на BMM.bike. Цялата информация на BMM.bike се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Omamori“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

„Omamori“ ЕООД не носи отговорност, в случай че съдържанието на BMM.bike се стори обидно за някого или му причини неприятни емоции; не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

„Omamori“ ЕООД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които BMM.bike съдържа препратки.

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и/или мненията, публукувани на BMM.bike, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на “последна инстанция”.

„Omamori“ ЕООД и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в BMM.bike или в e-mail бюлетините.

„Omamori“ ЕООД не носи отговорност за мненията/коментарите, изразени под материалите.

„Omamori“ ЕООД си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

IX. Конфиденциалност и защита на личните данни

„Omamori“ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация (абонамент). Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е официално изискана от държавни органи или институции, по реда, предвиден в НПК, ГПК или специални закони.

„Omamori“ ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и/или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

„Omamori“ ЕООД може да използва събраните данни за изпращането на търговски съобщения, без да преотстъпва това право на трети лица.

Ако потребител сподели публично лична информация (чрез коментарите си и др.), тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното ѝ използване.

X. Обезщетения
Всяко нерегламентирано използване на материали и/или съдържание, или част от съдържание на BMM.bike ще се счита за нарушение на авторските права и ползвателят се задължава да обезщети „Omamori“ ЕООД или третото лице, на което авторските права принадлежат. Ако извънсъдебно не бъде постигнато споразумение за това, “Omamori” ЕООД си запазва правото да предяви иск съгласно действащото законодателство в Р. България.
„Omamori“ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушаването на настоящите Общи условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на BMM.bike, като предяви иск срещу нарушителя за заплащане на обезщетение на основание чл. 94 ЗАПСП.
XI. Други

В BMM.bike е налично съдържание, което има за цел да рекламира различни стоки и услуги. Рекламата може да бъде осъществявана чрез банери, линкове, продуктово позициониране в различни материали, изскачащи прозорци и други. „Omamori“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите, поместени на BMM.bike.

За всички неуредени с настоящите Общи условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на BMM.bike и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за ползване.

XII. Промени

Общите условия за ползване могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. BMM.bike не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия за ползване.

 

Последна промяна: 25.05.2017

С използването на този сайт вие приемате,
че “бисквитките” са вкусни и ние ги ползваме.
Вижте още

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close