Декларация за поверителност при ползване на сайт BMM

Представяне

Уебсайтът на BMM.bike е собственост на “Омамори” ЕООД. “Омамори” ЕООД спазва приложимите законови изисквания по отношение на личните данни на лицата, които използват този сайт. Тази Декларация за поверителност описва настоящите политики и практики на BMM.bike (чрез “Омамори” ЕООД) по отношение на събираните лични данни чрез този сайт.

Определения/ Дефиниции

За да се избегнат всякакви съмнения относно тълкуването и прилагането на настоящата Декларация за поверителност трябва да се има предвид че:

 • Терминът “лични данни” означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Пример за лични данни са името, възрастта, адреса или e-mail адреса на лицето, както и всякакви биометрични негови данни.
 • Терминът “Сайт/уебсайт” се състои от страници с информация. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и други. “Сайт/уебсайт” е място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTPS;
 • Терминът “BMM” означава “Българска Мотоциклетна Медия – Bulgarian Motorcycle Media”.
 • Термините “Услуги” и “Информационни ресурси” по смисъла на настоящите условия са:

– достъп до предоставяните през браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на BMM.bike; 

– предоставяне на възможност за споделяне на лично мнение за всяка статия;

– абониране за седмичен/месечен бюлетин, който се получава на посочена от ползващия услугата електронна поща;

– игри и томболи, организирани или съорганизирани от BMM.bike и/или „Omamori“ ЕООД;

Горепосочените услуги не са изчерпателно изброени и “Омамори“ ЕООД запазва правото си да предлага допълнителни такива.

 • Терминът “Потребител” e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от “Омамори“ ЕООД чрез сайтовете на BMM.bike.
Известия за промени по настоящата декларация

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) постоянно подобрява и добавя нови функционалности към сайта. Тези подобрения, промените в законодателството или промените в технологиите могат да наложат промени в настоящата Декларация за поверителност. BMM (чрез “Омамори” ЕООД) запазва правото си да актуализира или да променя тази Декларация за поверителност по всяко време. С оглед на посоченото ви съветваме да преглеждате настоящата Декларация за поверителност всеки път, когато използвате този сайт.

Ще ви уведомяваме за промени в настоящата Декларация за поверителност – като публикуваме нейна актуализирана и изменена версия на този сайт. С използването на сайта, след публикуването на изменена Декларация за поверителност, вие автоматично давате вашето съгласие, личните данни, събрани от или за вас чрез този сайт след публикуването на изменената Декларация за поверителност да бъдат обект на условията на изменената Декларация за поверителност. BMM (чрез “Омамори” ЕООД) няма да прилага промените по отношение на лични данни, които са събрани преди публикуването на изменената Декларация за поверителност.

Вие можете да получите достъп до актуалната версия на тази Декларация за поверителност по всяко време – в най-долната част на всяка страница на този сайт.

Ваше съгласие

Тази Декларация за поверителност е включена в и е част от Условията за ползване на интернет страницата на BMM. Чрез използването на сайта вие се съгласявате със събирането, обработването, използването и разкриването на вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност, като тези действия могат да бъдат предмет на специални декларации относно личните данни, публикувани на този сайт. Ако такива специални декларации съществуват и вие се съгласите с техните условия, те ще имат предимство в случай на противоречие с тази Декларация за поверителност.

Лични данни, събирани чрез сайта

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) събира личните данни, които вие ни предоставяте докато използвате този сайт. Тези лични данни могат да включват, например вашето име, наименованието на вашата компания, вашия пощенски и имейл адрес или този на вашата компания, както и всякакви ваши биометрични данни. В съответствие с настоящата Декларация за поверителност вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни.

Използване на личните данни

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) използва предоставените от вас лични данни, за да ви предостави информация и/или услуги (продукти), които сте изискали при използване на сайта. Например, може да използваме вашия имейл адрес, за да отговорим на ваши коментари и въпроси. В някои случаи сайтът ще позволява регистрация за промоционални кампании; тогава ние ще използваме вашия имейл или пощенски адрес да ви предоставим брошури, карти и информация за кампаниите.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) използва събраните чрез този сайт лични данни също за целите на подобряване неговото съдържание и функционалност, с цел по-добро разбиране на членовете и потребителите му, за подобряване на нашите условия и услуги, както и за предлагане на нашите условия и услуги на настоящи и потенциални потребители, включително тези, които са регистрирани потребители на този сайт. От време на време ние може да се свържем с вас с информация за наши нови условия и услуги. Ако не желаете да получавате такава информация, молим да ни уведомите на e-mail: info@bmm.bike.

Като цяло информацията и личните данни, които събираме чрез сайта, използваме по следните начини:

 • За да предоставим условия, информация и услуги, които поискате;
 • С цел сигурност, за предотвратяване на кредитни или други измами;
 • За да осигурим ефективно обслужване на нашите потребители;
 • За да ви предоставим персонализирано обслужване и персонализирана информация, когато използвате сайта;
 • За да се свържем с вас със специални оферти и информация, които вярваме, че представляват интерес за вас (при условията на тази Декларация за поверителност);
 • За да се свържем с вас с информация и съобщения относно ползването на Сайта;
 • За да ви поканим за участие в събития, проучвания и за предоставяне на вашето мнение за BMM и сайта;
 • За да разберем по-добре вашите нужди и интереси;
 • За подобряване на съдържанието, функционалността и използваемостта на сайта;
 • За подобряване на нашите условия и услуги;
 • За подобряване на маркетинговата и информационната ни дейност;
 • За всяка друга цел съгласно тази Декларация за поверителност или за която отделно сме получили вашето съгласие.

Директен маркетинг. Преди да използваме вашите лични данни за директен маркетинг (или да разрешим на наши свързани лица това), ще ви предложим възможността да изберете дали искате вашите лични данни да се използват по този начин. Ако в някой момент решите, че желаете да бъдете извадени от нашите списъци за директен маркетинг, молим да ни уведомите на e-mail: info@bmm.bike. Молим да посочите цялото си име, адрес и имейл адрес, така че да можем да ви намерим в списъците. След като имаме нужната информация, вашите данни ще бъдат изтрити от списъка в разумен срок.

Клик-стрийм данни. BMM (чрез “Омамори” ЕООД) използва технология, с която проследява вашата активност на този cайт, например кои страници разглеждате и кои линкове използвате. Тази информация за вашата активност в сайта се нарича „клик-стрийм данни“ („click-stream data”). Клик-стрийм данните ни помагат да определим кое е важно за вас и кое не, както и да преценим какво съдържание и функции да добавим и какво да премахнем. Клик-стрийм данните също ни помагат да преценим дали нашият сайт е лесен за употреба или се налага да променим изгледа на определени страници и линкове. Обикновено клик-стрийм данните не ви идентифицират лично. Ако BMM (чрез “Омамори” ЕООД) свърже каквато и да е информация от клик-стрийм данните с вашето име, то ние ще третираме такава информация като лични данни.

Бисквитки. Бихме могли да получаваме информация за вас като инсталираме наш личен маркер (текстови файл) на вашия компютър. Такъв маркер обикновено се нарича „бисквитка“ (“cookie”) и ни позволява да Ви разпознаем по уникален компютърно-генериран идентификатор. Така ние имаме възможност да създадем база с данни с вашите предишни избори и предпочитания и в случаите, в които се налага тези избори и предпочитания да бъдат отново въведени, ние можем да ги предоставим автоматично, като ви спестим време и усилия. Вашият компютър може да бъде специално настроен да отхвърля „бисквитки“: молим да разгледате настройките на вашия браузър за повече информация. Ако не желаете да получавате „бисквитки“, може да настроите браузъра си да ги отхвърля или да ви предупреждава тогава, когато „бисквитка“ е получила достъп до вашия компютър. Също можете да изтриете нашите „бисквитки“ веднага щом излезете от сайта. Въпреки че не сте задължени да приемате нашите „бисквитки“ когато посещавате нашите сайтове, ако настроите браузъра си да отхвърля „бисквитките“, може да нямате възможност да използвате всички предимства и функционалности на нашите сайтове. За повече информация молим да се запознаете тук с Политика за използване на “бисквитки” (“cookies”) на този сайт.

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“. Генерираната информация от „бисквитките“ относно вашата активност на сайта (включително вашия IP адрес) се предава и съхранява на сървърите на Google в САЩ. Google ще използва тази информация с цел оценка на вашата активност в този сайт, като подготвя доклади за активност в сайта за операторите на уебсайтове и като предоставя други услуги, свързани с активност в сайта и интернет активност. Google също може да предостави тази информация на трети лица, когато това се изисква по закон, или когато такива трети лица обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с друга лична информация, с която Google би могло да разполага. Можете да откажете използването на „бисквитки“ като изберете съответните настройки на вашия браузър, но имайте предвид, че в този случай може да нямате възможност да използвате пълната функционалност на сайта.

Разкриване на лични данни на трети лица
Предоставяне на лични данни на наши свързани лица

При спазване изискванията на приложимото законодателство, BMM (чрез “Омамори” ЕООД) може да предоставя събраните чрез този сайт лични данни на нейни свързани лица, които ще ги използват по същия начин, както BMM (тоест в съответствие с Декларацията за поверителност). Ако не желаете BMM (чрез “Омамори” ЕООД) да предоставя Вашите лични данни на свои свързани лица, молим да ни уведомите на е-mail: info@bmm.bike. С използването на сайта от ваша страна Вие давате съгласие за предоставяне на личните Ви данни ви на свързани лица със BMM (чрез “Омамори” ЕООД), включително на такива извън Европейския съюз.

Предоставяне на лични данни на несвързани трети лица

При спазване изискванията на приложимото законодателство, както BMM (чрез “Омамори” ЕООД), така и нейните свързани лица, могат да предоставят лични данни, събрани чрез този сайт, на трети лица из целия свят, които действат за или от името на BMM и/или нейните свързани лица, като например дружества, които ни предоставят спомагателни услуги, включително услуги по обработка на лични данни или такива, които ни подпомагат в предлагането на нашите условия и услуги. Тези компании биха могли да имат нужда от вашата информация, за да изпълнят своите задължения. Такива компании не са упълномощени да използват личните данни за други цели, освен за тези, за които сме ви уведомили в настоящата Декларация за поверителност. С използването на сайта Вие давате съгласие за предоставяне на личните ви данни на такива трети лица, включително на лица извън Европейския съюз.

Прехвърляне на лични данни в други случаи

Възможно е да съществуват други, ограничен брой обстоятелства, при които BMM (чрез “Омамори” ЕООД) или нейни свързани лица или подизпълнители биха могли да предоставят или да прехвърлят лични данни от техни бази данни на трето несвързано лице, например, за да бъде спазено законово изискване, в случай на съдебен спор, за да бъдат запазени нашите или вашите интереси или тези на вашата компания или на трети лица, или в случай на корпоративна продажба, сливане, преобразуване, заличаване или друго подобно събитие.

Обобщена информация

Възможно е да предоставим на трети страни обобщена демографска информация или информация от проучвания, но тази информация ще бъде в анонимна форма и няма да съдържа лични данни или информация. Обобщената информация, която предоставяме, може да включва анонимизирана информация, събрана чрез „бисквитки“ и други подобни проследяващи технологии, както е обяснено в раздела, озаглавен „Бисквитки“.

Когато е необходимо преди разкриване на лични данни на трето лице, BMM (чрез “Омамори” ЕООД) ще задължи такова трето лице чрез договор да вземе необходимите мерки за защита на тези данни от непозволена употреба и разкриване съгласно изискванията на приложимото законодателство. Ако не желаете BMM (чрез “Омамори” ЕООД) да разкрива ваши лични данни на трети лица при посочените строги и контролирани условия, молим да ни уведомите на е-mail: info@bmm.bike.

Запазване целостта на данните и сигурност

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) ще вземе разумно необходимите мерки за запазване на надеждността, точността, пълнотата и актуалността на личните данни в нашите бази данни и осигуряване защитата на нашите бази данни. Ние пазим вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани или за спазване на приложими законови изисквания за предоставяне на данни или такива за съхранение на документи. Нашите сървъри и бази данни са защитени със стандартна технология за сигурност, включваща специализиран софтуер/защитна стена и защита с парола. Служителите, които имат достъп до лични данни, са обучени да боравят с такива данни с необходимата грижа и в съответствие с нашите протоколи за сигурност и с изискванията на приложимото законодателство. Въпреки че не можем да гарантираме, че събития като загуба, злоупотреба, неразрешено разкриване, промяна или унищожаване на данни няма да настъпят, ние се опитваме да предотвратим подобни злополучни събития.

Достъп до данни и промяна

Вие може да изискате достъп до или корекция на личните ви данни, събрани чрез този сайт, като се обърнете към BMM (чрез “Омамори” ЕООД) на е-mail: info@bmm.bike. В такъв случай молим да предоставите достатъчно информация, за да успеем да идентифицираме вашите лични данни. Ще отговорим на вашето запитване своевременно и надлежно. Запитвания за поправка или изтриване на лични данни се вземат предвид при спазване на приложимите законови изисквания за докладване на данни или задължения за съхранение на документи, наложени на BMM (чрез “Омамори” ЕООД).

Лични данни на деца

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не събира умишлено лични данни от лица под осемнадесет години. Ако сте под осемнадесет години, молим не ни предоставяйте вашите лични данни. Ако имате причина да вярвате, че дете е предоставило лични данни на BMM (чрез “Омамори” ЕООД), молим да се свържете с нас на е-mail: info@bmm.bike и ние ще се опитаме да премахнем тези лични данни от нашата база данни.

Хиперлинкове и други уебсайтове

Тази Декларация за поверителност се отнася само до сайта. BMM (чрез “Омамори” ЕООД) и нейните свързани лица могат да управляват множество и различни по вид уебсайтове за различни цели и в различни държави, където могат да се прилагат различни закони. Ако посетите друг уебсайт, управляван от BMM (чрез “Омамори” ЕООД) или от свързано лице, молим отделете малко време, за да прегледате декларацията за поверителност, публикувана на този уебсайт, за да научите повече относно какви лични данни могат да бъдат събрани чрез сайта и как те биват обработвани.

Сайтът съдържа хиперлинкове за уебсайтове, които не се управляват от BMM (чрез “Омамори” ЕООД) или от нейните свързани лица. Тези хиперлинкове са предоставени единствено за ваша справка и удобство и не предполагат одобряването от BMM (чрез “Омамори” ЕООД) на материалите, публикувани на тези уебсайтове или асоцииране с техните администратори. BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не контролира тези уебсайтове и не отговаря за техните практики, свързани със защита на лични данни. Ние ви призоваваме да разгледате политиката за защита на личните данни, публикувана на всеки сайт, който посещавате, преди да го използвате или преди да предоставите своите лични данни.

Въпроси, относно декларацията

Ако имате каквито и да било въпроси относно нашата Декларация за поверителност или притеснения относно начина, по който BMM (чрез “Омамори” ЕООД) обработва личните ви данни чрез сайта, молим да се свържете с нас на тел. +359 878 141 143 или на е-mail: info@bmm.bike.

Тази Декларация за поверителност е изменена на 24.05.2018 год.

 

Правила и условия за ползване на сайт BMM

Добре дошли в BMM.bike!

Mоля прочетете внимателно настоящите условия преди да използвате нашите сайтове (www.BMM.bikehora.BMM.bikefond.BMM.bike и др., наричани за краткост “BMM.bike“). С използването на този сайт вие се съгласявате да спазвате следните правила и условия, както и правилата и условията на полотиките за конфиденциалност, изложени по-долу.

Тези Правила и условия представляват документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от „Омамори“ ЕООД на потребителите на BMM.bike. Чрез достъпа до/зареждането на BMM.bike потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите Правила и условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва. В случай, че не сте съгласни с всички Правила и условия, описани тук, или на условията на Декларацията за поверителност, моля не използвайте сайтовете на BMM.bike.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) си запазва правото да променя, изменя, допълва или премахва части от настоящото споразумение по всяко време. Такива промени, изменения или модификации влизат в сила незабавно след изпращането на предизвестие към вас, което може да бъде дадено по всякакъв начин, включително и чрез публикации в сайта. Използването на сайта, дори и след такова предупреждение, се счита за приемане от ваша страна на промените, измененията и модификациите.

За да се избегнат всякакви съмнения относно тълкуването и прилагането на настоящите Правила и условия за ползване, трябва да се има предвид че:

 • “Сайт/уебсайт” се състои от страници с информация. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и други. “Сайт/уебсайт” е място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS;
 • “Услуги” и “Информационни ресурси” по смисъла на настоящите условия са:

– достъп до предоставяните през браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на BMM.bike; 

– предоставяне на възможност за споделяне на лично мнение за всяка статия;

– абониране за седмичен/месечен бюлетин, който се получава на посочена от ползващия услугата електронна поща;

– игри и томболи, организирани или съорганизирани от BMM.bike и/или “Омамори“ ЕООД;

Горепосочените услуги не са изчерпателно изброени и “Омамори“ ЕООД запазва правото си да предлага допълнителни такива.

 • “Потребител” e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от „Омамори“ ЕООД чрез сайтовете на BMM.bike.
I. Собственост на BMM.bike

BMM.bike и всички сайтове, които представлява това название, са изключителна собственост на “Омамори“ ЕООД. “Омамори“ ЕООД предоставя информационни услуги на своите потребители посредством администираните от него сайтове.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) предоставя този сайт, включително цялата информация, средства и услуги, достъпни на този сайт, за вас – потребителят, обвързано с изпълнението на вашето приемане на всички условия, изисквания, политиките и забележките, посочени тук. Освен ако не е посочено тук, никаква част от информацията, средствата, софтуер, продуктите или услугите, включени в, или достъпни чрез този сайт може да бъдат сваляни, копирани или съхранявани чрез друга система, нито може същото да бъде преразпределяно за други цели или използвано за търговска цел без изричното писмено съгласие на BMM (чрез “Омамори” ЕООД).

II. Интелектуална собственост на BMM.bike

Този сайт е защитен от Българските закони за интелектуалната собственост и международните договори. Всички текстове и изображения в сайта са собственост на BMM (чрез “Омамори” ЕООД) или трети страни лицензодатели. Освен за употреба, разрешена от тези условия, вие не притежавате никакви права, в което и да е от съдържанието или други елементи на сайта.

III. Кой може да използва BMM.bike?

BMM.bike е достъпен за всеки един потребител, без ограничение във възрастта, пола, етноса и др. Съдържанието на сайта е достъпно за всички и навсякъде.

IV. Какво се публикува на BMM.bike?

На страниците на BMM.bike се публикуват авторски и неавторски материали, в това число: статии, интервюта, фотосесии, видеа, коментари и други.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) си запазва правото да подбира всичко, което се публикува на BMM.bike, както и да променя съдържанието му по всяко време и без специално уведомяване на потребителите.

Всичко, което е публикувано на BMM.bike, е съобразено със законовите изисквания в Република България.

V. Авторско право

Всички права са запазени. Всички материали на страниците на BMM.bike са обект на авторско право и са изключителна собственост на „Омамори“ ЕООД. Като такива се ползват с пълната защита на Закона за авторското право и сродните права и всички международни актове, по които е страна Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз. Всички авторски права върху съдържанието на BMM.bike възникват на оригинерно основание за „Омамори“ ЕООД.

В определени случаи авторските права върху част от информацията, фотографските материали, аудио-визуалните произведения и художествените произведения принадлежат на трети лица, които са се съгласили техните произведения да бъдат поместени и/или използвани от BMM.bike.

В дух на коректност и толерантност позволяваме на всеки, който иска да използва наша информация или публикации, да направи това свободно, при едно-единствено изрично условие – да цитира източника като BMM (Българска Мотоциклетна Медия – Bulgarian Motorcycle Media). Очакваме интернет медиите, блоговете и всички уеб издания да спазват наложилия се в международен мащаб стандарт за коректност при цитиране на информация в сайтове – да поставят хипервръзка (link) към BMM.bike, когато използват наши материали, части от публикации или каквото и да било съдържание.

Забранено е използването на материали, снимки, видеоклипове или информация от сайтовете на BMM.bike във всяка форма на търговско използване и за търговски цели, както и препредаването на трети лица, без знанието и изричното писмено съгласие на BMM (чрез “Омамори” ЕООД).

Незаконно е премахването и/или заличаването на воден знак от снимки, както и всякакво друго нарушаване на авторското право. Забранено е използването на името на “Омамори“ ЕООД и/или сайтовете на BMM.bike, пращането на e-mail-и и/или писма и представянето за част от екипа от неоторизирани лица.

Нерегламентираната употреба на материали от BMM.bike представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

VI. Хипервръзки

Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет. Тези сайтове не са под контрола на BMM (чрез “Омамори” ЕООД) и BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове или продуктите и услугите, които могат да бъдат предлагани чрез такива сайтове. Включването на такава връзка не предполага утвърждаването на интернет страницата от BMM (чрез “Омамори” ЕООД) и BMM (чрез “Омамори” ЕООД) отхвърля всякаква отговорност по отношение на съдържанието или употребата на такива сайтове, както и всички продукти или услуги, предлагани чрез тези сайтове.

VII. Потребителско съдържание

Някои области на този сайт може да ви позволят да публикувате съдържание, да изпращате имейли или по друг начин да предоставяте обратна връзка или друга информация на BMM (чрез “Омамори” ЕООД). С подаването, публикуването или показването на такова съдържание вие давате на BMM (чрез “Омамори” ЕООД) вечен, неотменим, напълно платен, световен, безвъзмезден и неизключителен лиценз за възпроизвеждане, промяна, превод, публикуване, публично показване и разпространение на такова съдържание под каквато и да е форма, навсякъде и за всякакви цели. Вие се съгласявате, че този лиценз включва право на BMM (чрез “Омамори” ЕООД) да предостави такова съдържание на други компании, организации или физически лица, с които BMM (чрез “Омамори” ЕООД) има взаимоотношения за предоставяне на услуги и да използва такова съдържание във връзка с предоставянето на тези услуги. Вие представлявате и гарантирате, че имате всички права, власт и власт, необходими за предоставяне на горепосочения лиценз и използване на вашето съдържание от BMM (чрез “Омамори” ЕООД), няма да нарушава или нарушава правата на трета страна.

Вие разбирате, че цялата информация, данни или други материали, които са публикувани на или разменени в рамките на сайта от вас или друг потребител (“Потребителско съдържание”), са отговорност единствено на лицето, от което тoва съдържание произхожда. Това означава, че BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не носи отговорност за Потребителското съдържание. BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не контролира Потребителско съдържание, което е публикувано и като такъв, не е гаранция за неговата точност, цялост или качество. Вие разбирате, че с използването на сайта, можете да бъдете изложен на Потребителско съдържание, което е обидно, неприлично или нежелателно, и в това отношение вие използвате сайта на свой собствен риск. При никакви обстоятелства BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не носи отговорност за всяко Потребителско съдържание.

VIII. Услуги, изискващи регистрация
VIII.I. Абонамент “Доза мотохолизъм”

За използването на абонамент „Доза мотохолизъм“ е необходима регистрация от потребителите. Регистрацията се състои в предоставянето на валиден адрес на електронната си поща (e-mail адрес) и име. След това потребителят избира колко често желае да получава нашия бюлетин – веднъж седмично или веднъж месечно. За да завърши регистрацията, потребителят приема настоящите Правила и условия за ползванеи натиска бутон “Абонирай ме”

С попълването на регистрационната форма и натискането на бутона „Абонирай ме”, потребителят декларира, че позволява неговите/нейните данни (e-mail и име) да бъдат обработвани от “Омамори“ ЕООД единствено за целите на услугата.

С попълването на регистрационната форма потребителят се задължава да предостави вярна и точна информация за личните си данни. Предоставянето на чужди лични данни за абониране ще се счита за умишлен опит за увреждане интересите на “Омамори“ ЕООД.

Регистрацията може да бъде прекратена по всяко време.

VIII.II. Възможност за публикуване на коментари

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) и сайтовете на BMM.bike предоставят възможност за коментари на всички потребители. Коментирането става по един от два начина:

 1. чрез попълване на име и e-mail адрес;
 2. чрез вход в социална мрежа (Facebook, Google+ и др.).

Всеки потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BMM.bike носи пълна отговорност за съдържанието и разпространението на мнение и/или коментар. В изразените от потребителя мнения и/или коментари под публикации/статии в BMM.bike потребителят няма право да използва: нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на други потребители, представители на медията и/или на конкретни публични личности. Забранява се също така публикиването на спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права на BMM.bike и/или трети страни.

BMM.bike има право да изтрива мнения и/или коментари под публикации/статии в сайтовете си без предупреждение, когато те съдърат:

 • спам или търговски съобщения;
 • мнения, които не са по темата на материала, който коментират;
 • нецензурни или вулгарни думи и изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон;
 • текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите;
 • призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация;
 • обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници в/от коментарите в сайта;
 • линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайтовете или съдържанието на който и да е сайт на “Омамори“ ЕООД;
 • национална, политическа, етническа, религиозна, верска, расова, полова, сексуална или друга дискриминация или обида или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
 • порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;
 • лични данни;
 • съдържание изцяло на чужд език, изцяло на латиница, изцяло написано с главни букви;

Също така мнения и/или коментари под публикации/статии, които:

 • увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;
 • унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
 • застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
 • разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 • нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство,
 • и/или друго, по преценка на BMM.bike.

Прилагането и тълкуването на точките, описани в VIII.II., се извършва изцяло по преценката на BMM.bike, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

IХ. Събития

В сайтовете на BMM.bike се публикуват събития, както и информация за тях, придружени от съответните визуални произведения (снимки, видеа и др.). BMM.bike не е организатор на нито едно от обявените събития, освен ако противното не е изрично упоменато.

BMM.bike публикува събитията на трети лица само и единствено с информационна цел и не притежава права, нито има претенции към тях и свързаните с тях визуални произведения.

BMM.bike си запазва правото да коригира публикуваната информация за събития на трети лица. Тези корекции включват поправяне на правописни, пунктуационни, граматически грешки, наличието на които би уронило авторитета на BMM.bike. Освен това BMM.bike си запазва правото да променя информацията с цел внасяне на яснота.

Х. Игри

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) си запазва правото да организира игри с/без различни награди, предоставени от “Омамори“ ЕООД или от трети страни.

При провеждането на игрите “Омамори“ ЕООД обявява условията (на игрите) на сайтовете от групата на BMM.bike. Тези условия се считат за неделима част от Правилата и условията за ползване и могат да бъдат променяни по всяко време.

ХI. Ограничаване на отговорността

“Омамори“ ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайтовете си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на BMM.bike. Цялата информация на BMM.bike се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на BMM (чрез “Омамори” ЕООД) за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не носи отговорност, в случай че съдържанието на BMM.bike се стори обидно за някого или му причини неприятни емоции; не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които BMM.bike съдържа препратки.

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и/или мненията, публукувани на BMM.bike, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на “последна инстанция”.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) и отделни нейни служители не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в BMM.bike или в e-mail бюлетините.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не носи отговорност за мненията/коментарите, изразени под материалите.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

ХII. Лични данни

Когато предоставяте информация за себе си на BMM (чрез “Омамори” ЕООД), вие се съгласявате да:

(а) да предоставите точна, актуална и пълна информация за себе си;

(б) поддържате и актуализирате своевременно същата информация, за да бъде съхранявана точно, с актуални и пълни данни.

Ако вие предоставите всякаква информация, която е невярна, неточна или непълна, или BMM (чрез “Омамори” ЕООД) има някакви основания да подозира, че тази информация е невярна, неточна или непълна, BMM (чрез “Омамори” ЕООД) има право да спре или да прекрати всеки акаунт или регистрация, която Вие сте утвърдили във връзка с вашето използване на сайта и да откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на сайта или част от него.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация (абонамент) и в съответствие с Декларацията за поверителност при ползване. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е официално изискана от държавни органи или институции, по реда, предвиден в НПК, ГПК или специални закони.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели и/или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) може да използва събраните данни за изпращането на търговски съобщения, без да преотстъпва това право на трети лица.

Ако потребител сподели публично лична информация (чрез коментарите си и др.), тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното ѝ използване.

ХIII. Регистрация и пароли

Сайтът може да изиска от вас да се регистрирате или да попълните парола преди да ви позволи достъп до определени продукти и услуги, достъпни на сайта. Вие потвърждавате и приемате, че носите отговорност за запазването на поверителна информация, свързана с регистрацията и паролата ви. Освен това се съгласявате, че единствено вие сте отговорни за всички дейности, които се случват с регистрацията и паролата. Ако разберете за неоторизирано използване на вашата парола или акаунт, вие се съгласявате веднага да уведомите BMM (чрез “Омамори” ЕООД) на е-mail: info@bmm.bike.

ХIV. Освобождаване от гаранции

Нищо в настоящите Условия не се изключва или ограничава от гаранцията на “Омамори” ЕООД или отговорността за загубите, които не може законно да бъдат изключени или ограничени от прилагането на закона. Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени гаранции или условия или ограничаване или изключване на отговорност за загуби или щети, причинени поради небрежност, неизпълнение или при нарушаване на подразбиращи се или случайни или последващи щети. Съответно само ограниченията, които са законни във вашата юрисдикция ще се отнасят до вас, а нашата отговорност ще бъде ограничена, доколкото е позволена от закона.

Сайтът и всички материали, информация, софтуер, продуктите и услугите, включени в или достъпни чрез този сайн, се предлагат “както е” и “както са налични”. Сайтът и всички материали, информация, софтуер, продуктите и услугите, включени в или достъпни чрез сайта, са предоставени без гаранция от какъвто и да е вид, изрично или косвено включително, но не само, гаранции за продаваемост, годност за определена цел или тяхната ненарушимост. BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не гарантира, че материалите, информацията, софтуерът, продуктите и услугите, включени в или достъпни чрез този сайт, са точни, надеждни или коректни; че сайтът ще бъде на разположение във всеки един момент или място; че всякакви дефекти или грешки ще бъдат коригирани; или че сайтът е без вируси или други вредни компоненти. Използването на сайта е изцяло на ваш риск.

ХV. Ограничаване на задълженията

При никакви обстоятелства BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не носи отговорност за преки, косвени, случайни, наказателни, назидателни или последващи вреди, произтичащи от или по някакъв начин, свързани с използването на или невъзможността да се ползва сайта, които са причинени под каквато и да е теория на отговорността. В случай, че някои от страните не позволяват изключване или ограничаване на случайни или последващи щети, отговорността на BMM (чрез “Омамори” ЕООД) при такива законодателства се ограничава до степента, разрешена от закона.

ХVI. Обезщетения

Всяко нерегламентирано използване на материали и/или съдържание, или част от съдържание на BMM.bike ще се счита за нарушение на авторските права и ползвателят се задължава да обезщети “Омамори“ ЕООД или третото лице, на което авторските права принадлежат. Ако извънсъдебно не бъде постигнато споразумение за това, “Омамори” ЕООД си запазва правото да предяви иск съгласно действащото законодателство в Р България.

“Омамори“ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушаването на настоящите Правила и условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на BMM.bike, като предяви иск срещу нарушителя за заплащане на обезщетение на основание чл. 94 ЗАПСП.

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите BMM (чрез “Омамори” ЕООД), както и съответните служители, предприемачи, представители, служители и директори от всички задължения, искове и разноски (включително разумни адвокатски хонорари), които произтичат от или са свързани с всяко изпратено потребителско съдържание, което се изпраща или предоставя чрез сайта, и е ваше нарушение на настоящото споразумение, или ваше нарушение на права на трети лица. Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и пазите BMM (чрез “Омамори” ЕООД), както и служители, директори, служители, предприемачи, агенти, лицензианти и доставчици от и срещу всякакви загуби, задължения, разходи, щети и разходи, включително разумни адвокатски такси и съдебни разноски, които произтичат или са резултат от:

(а) всяко нарушение на настоящото споразумение;

(б) всяко потребителско съдържание, което вие изпращате, публикувате, предавате, предоставяте или не успяват да актуализирате;

(в) сте в нарушение на правата на трети лица.

Ако вие причините техническо прекъсване на сайта или на системите, предаващи сайт за вас или други лица, вие се съгласявате да отговаряте за всякакви загуби, задължения, щети и разходи, включително разумни адвокатски хонорари и съдебни разноски, които произтичат или са в резултат на това прекъсване.

ХVII. Финансова информация

Информацията, публикувана на този сайт, не е предназначена за осигуряване на финансова или друга помощ, или да се разбира като покана или внушение за търговия със сигурността на BMM (чрез “Омамори” ЕООД), или на която и да е друга компания. Минали дейности и финансови резултати на BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не трябва да се вземат предвид и да не се приемат като показатели за бъдещо представяне.

ХVIII. Общи условия

Този документ представлява пълното правно споразумение между вас и BMM (чрез “Омамори” ЕООД) и засяга използването на сайта, като изцяло замества всякакви предишни споразумения между вас и BMM (чрез “Омамори” ЕООД) във връзка със сайта.

Вие се съгласявате, че BMM (чрез “Омамори” ЕООД) може да ви изпраща уведомления, включително такива, отнасящи се до промени на настоящото споразумение и публикации в сайта.

Вие се съгласявате да спазвате всички закони, правила и разпоредби, приложими към използването на сайта.

Вие се съгласявате, че всяко нарушение или намерение за нарушение на настоящото споразумение ще доведе до непоправими вреди, за които щетите не са адекватно средство за защита и следователно, в допълнение към своите права и обезщетения, които са предоставени от закона. BMM (чрез “Омамори” ЕООД) има право да потърси незабавно справедливо обезщетение, включително налагане на възбрана.

Вие се съгласявате, че ако BMM (чрез “Омамори” ЕООД) не упражни или не приложи свое законно право или мярка, съдържащи се в настоящото споразумение, или от които BMM (чрез “Омамори” ЕООД) би извлякъл полза, то такова неизпълнение няма да се счита за официален отказ от правата на BMM (чрез “Омамори” ЕООД) и тези права или средства за защита ще продължават да бъдат на разположение на BMM (чрез “Омамори” ЕООД).

Ако, който и да е компетентен съд реши и отсъди по такива въпроси, че някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е недействителна, то тази разпоредба ще бъде премахната от настоящото споразумение, без да засяга останалата част от условията, описани тук.

ХIХ. Други

В BMM.bike е налично съдържание, което има за цел да рекламира различни стоки и услуги. Рекламата може да бъде осъществявана чрез банери, линкове, продуктово позициониране в различни материали, изскачащи прозорци и други. “Омамори“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите, поместени на BMM.bike.

За всички неуредени с настоящите Правила и условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на BMM.bike и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Правила и условия за ползване.

ХХ. Приложимо право

Настоящото споразумение се урежда от и е изработено с цялото уважение и съответствие със законите на България. Всеки спор относно тълкуването или резултат на това споразумение и/или ползване на сайта, трябва да бъде решен в компетентен български съд.

ХХI. Промени

Правилата и условията за ползване могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. BMM.bike не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Правила и условията за ползване.

ХХII. Прекратяване

BMM (чрез “Омамори” ЕООД) си запазва правото по свое усмотрение да прекрати достъпа Ви до всички или част от сайта, със или без предизвестие, поради някаква причина или без причина, включително без ограничение при наличие на ваше нарушение или намерение за нарушение на настоящото споразумение.

Въпроси

Ако имате някакви въпроси относно настоящото споразумение можете да се свържете с нас както следва:

 • Можете да изпратите вашaта заявка за информация на следния на е-mail: info@bmm.bike.
 • Можете да изпратите вашaта заявка за информация на следния адрес: София, ул. “Пирин” №7, до вх. А.

Тези Правила и условията за ползване са изменени на 24.05.2018 год.

 

Последна промяна: 24.05.2018

error: