Правила за участие в Хора сме! Обичаме!

Правила за участие в Хора сме! Обичаме!

Колаж: BMM

Тук поместваме правила за участие в промо играта на националната кампания Хора сме! Обичаме!

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМО ИГРАТА. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМО ИГРАТА

1.1 Организатор на промо играта на националната инициатива Хора сме! Обичаме! е BMM (Българска мотоциклетна медия) чрез “Омамори” ЕООД, ЕИК 204606848, гр. София, ул. “Пирин” 7, вх. А (“Организатор ”).

Промо играта се провежда чрез официалната Фейсбук страница на BMM – https://www.facebook.com/BulgarianMotorcycleMedia/.

Участниците в Промо играта са длъжни да спазват условията на изложените по-долу официални правила (наричани по-долу „Официални правила“).

1.2 Официалните правила ще бъдат публично оповестени на следната интернет-страница: https://bmm.bike за целия период на валидност на играта.

1.3. Настоящите условия са налични постоянно за целия период на провеждане на Промо играта.

1.4. Организаторът си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на Промо играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата https://bmm.bike.

1.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промо играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 1.4, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства и/или други. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМО ИГРАТА

2.1. Промо играта се организира и провежда на официалната Фейсбук страница на BMM – https://www.facebook.com/BulgarianMotorcycleMedia/.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМО ИГРАТА

3.1. Промо играта се провежда в периода 21.03. – 30.09.2018 г. включително.

РАЗДЕЛ 4. ДЕФИНИЦИИ

4.1 „Участник” може да бъде всяко лице, което е заявило участие чрез изпращане на свои снимки на официалната Фейсбук страница на BMM или на e-mail: info@bmm.bike.

4.2 „Награди“: те се осигуряват от спонсори.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМО ИГРАТА

5.1. В Промо играта може да участва всяко лице, което е заявило участие чрез изпращане на свои снимки на официалната Фейсбук страница на BMM или на e-mail: info@bmm.bike.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМО ИГРАТА

6.1. Желаещите да участват в Промо играта следва да изпратят свои снимки на всяко лице, което е заявило участие чрез изпращане на свои снимки на официалната Фейсбук страница на BMM или на e-mail: info@bmm.bike.

6.2. Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно (като изпрати колкото иска свои снимки) и при изпълнение на настоящите Условия.

6.3. Организаторът разпределя и публикува получените снимки в една от трите определени от него категории: Обич; Приятели на пътя; Природа.

6.4. Оценяването и класирането е на база брой “Харесва ми/Like” под всяка една публикувана на Facebook страница на BMM снимка.

6.5. На първо число на всеки текущ месец, докато трае Промо играта, ще се обявяват трима победители в трите посочени категории за предходния месец.

6.6. На 01 октомври 2018 г. ще бъдат обявени финалните победители – тези, чиито снимки са събрали най-голям брой “Харесва ми/Like”.

6.7. Всеки участник може да спечели повече от една Награда.

6.7.1. Снимки, които в два поредни месеца не са получили повече лайкове спрямо предходния месец, не се състезават в следващия, трети пореден, месец.

6.7.2. Снимки, които имат по-малко лайкове спрямо предходния месец, не се състезават в месеца, в който имат по-малко лайкове.

6.8. Участието в Промо играта не е обвързано с покупка (например от търговски обекти на спонсорите).

6.9. Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Промо играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на играта. При установяването на такива действия Участникът се лишава от правото да получи всяка спечелена от него или с негово съдействие Награда.

6.10. Организаторът на играта не носи отговорност спрямо трети лица, които твърдят, че Участник в играта, независимо дали е спечелил Награда или не, неправомерно е отнел или откраднал от това трето лице снимка/снимки, с която/които въпросният Участник е участвал в играта.

6.11. Организаторът се задължава да не използва изпратените от Участниците снимки с търговска цел.

6.12. Организаторът не носи отговорност за нарушени авторски права на изпратена от Участник/Участници снимка/снимки.

6.13. Всички печеливши участници следва да получат наградите си от офиса на Организатора.

РАЗДЕЛ 7 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

7.1. Всеки потенциален правен спор между Организатора на Промо Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Настоящите правила влизат в сила от 21.03.2018 г. Всеки Участник, с изпращането на снимка/снимки, се съгласява с тези правила на Промо играта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.